Doç.Dr.Osman Civil

17 Ocak 2021 – Haftalık Bülten

Bu hafta bültenimde size hafta içi Akut Kolesistit tanısıyla ameliyat ettiğim, ameliyat anında acaba dediğim, ameliyattan sonra rutin uygulamamın dışında 1 gün fazla hastanede yatırmak zorunda kaldığım hastamdan bahsedeceğim.
Hastam 68 yaşında erkekti. Yaklaşık 12 saat önce başlayan ani karın ağrısı (karnının orta ve sağ üst kesiminde daha şiddetli) şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşunda muayenesi yapıldıktan sonra tetkikleri yapılmış ve karın Ultrasonu çekilmiş ve Akut Kolesistit tanısı konularak operasyon önerilmişti.
Hasta polikliniğime başvurdu. Muayenesi yapıldı ve tetkikleri incelendi. Akut Kolesistit tanısıyla operasyon önerildi. Hastanın bilindik Hiperteansiyon ve Diabetus Mellitus hastalıkları vardı. Gerekli konsültasyonlar ve hazırlıklar yapıldıktan sonra hasta ameliyata alındı. Genel anestezi altında operasyona başlandı. Operasyon esnasında hastanın ‘Mirizzi Sendromu’ olduğu görüldü. Yaklaşık 50 dakika süren bir operasyonla hastaya Laparaskopik Kolesistektomi uygulandı.
Operasyon esnasında safra kesesindeki yaklaşık 2 cm olan taşın, safra kesenin en derin yerine yerleşerek safra kanalına bası yaptığı görüldü. Ayrıca safra kesesi alt ucu ve safra kesesi kanalının, ana safra kanalının normal olmayan şekilde arkasında olduğu görüldü. Bu durum ameliyat esnasında riskleri artıran bir durum olsa da tecrübemizle herhangi bir yaralanmaya sebep olmadan operasyonu sorunsuz tamamlayabildik.
Ameliyattan sonraki gün yaptığımız tetkiklerde, operasyondan önce ilk başvurduğu merkezde yapılan tetkiklerde normal değerlerde olan bilurubin (total ve direk) yüksek bulundu. Bu yüzden hasta bir gün daha fazla yatırılarak, sonraki gün yapılan tetkiklerde bilurubin değerlerinin düştüğü görülünce sorunsuz olarak taburcu edildi.
Mirizzi sendromu, safra kesesinin en derin yerine (Hartman poşu) yerleşen büyükçe bir taşın ana safra kanalına bası yapması sonucu ana safra kanalında kısmi ya da tama yakın tıkanıklık oluşturmasıdır. Bu hastalarda tıkanmaya bağlı sarılık gelişir. Aynı zamanda ateş ve sağ üst karın ağrısı da eşlik edebilir. Bu bölgede iltahaplanma meydana gelir.
Mirizzi Sendromu, cerrahi kitaplarda 5 tipe ayrılsa da tip 1’ de diğer tiplerden farklı olarak safra kesesinden ana safra kanalına ayrı bir yol (fistül) yoktur. Sadece bası vardır. Diğer 4 tipte safra kesesinden ana safra kanalına ayrı bir yol vardır.
Mirizzi Sendromunun tedavisinde, patolojiyi ameliyat esnasında doğru anlayabilmek çok önemlidir. Tip 1’de Kolesistektomi yeterli olurken, diğer tiplerde tek başına kolesistektomi operasyon sonrası oluşacak safra fistülü ile yüzleşmemize sebep olur. Bu yüzden farklı tedaviler gerekir.

Mirizzi sendromu safra kesesi taşının oldukça nadir bir komplikasyonu olsa da, bizim karşımıza çıktığı gibi, bazen cerrahların operasyon anında ancak tanı koyabilerek karşılaştıkları riskli bir durumdur. Bu durumu doğru teşhis edip doğru tedavi etmek oluşabilecek ciddi komplikasyonları önler.


28/Ara/2020

How Can You Get a Great Rush While Playing On the internet Roulette?
In the online roulette game, players who are at the lowest rates typically end up winning a whole lot. They get the idea that there’s still hope in beating the odds by playing on the greatest levels of the game, however if they would like to have a fantastic night’s rest and be rested for the next day, they need to lower their game levels first. This way, they can enjoy the sport more and win more without needing to be concerned about the dangers of winning large sums. If you are at the stage in your life where you want to have a good break after a long and hectic day, then the online roulette game may just be the item for you.

If you are still a beginner in the online sport game, then there are some things which you need to remember first before you begin gambling real money. First, you should know that blackjack could be regarded as a game of chance. It is possible that you will still lose sometimes, no matter how good a player you are. The same as in slots, the key to success is knowing when to quit. The online roulette game is just as easy to play because the slots, but in terms of its random number generator, it functions differently.

The random number generator in online roulette games makes use of numbers that are entirely arbitrary, thus it can’t be predicted with any precision. It’s thus said to be a system programmed to make sure a random result happens. Sometimes, the results might be unexpected, thus making the match unpredictable. While this aspect of the online roulette game which makes it more predictable than slots, that is part of the fun at the game and not something that should prevent people from playing this sport.

However, having a fantastic rest has nothing to do with enjoying the online roulette game. There are many people who claim to have a bad day due to the stress that playing with the online roulette game induces them. When individuals are under too much stress, they have a tendency to eliminate focus and end up losing more money than they usually do. In case you’ve got a few moments of relaxation and downtime, then you can take time and regenerate yourself. This can give you the energy you need to maintain attention and boost your chances of winning. When you have a short break, you are able to take time to examine previous moves and strategies that worked for you and use it to the next hand.

If you make the decision to play online roulette, always consider the rules of this game before beginning the real game. The game may seem simple, but there are rules that you need to follow, especially in the event that you want to play the sport with actual cash. These online games are different from those played at land casinos, so you’ve got to read the principles of every one carefully to avoid losing your cash.
goldencrown casino

As soon as you understand how to play with the on line roulette sport and stick to the rules, you can unwind and have a good time playing. There are numerous players that seem to be tense all the time. Should you keep yourself calm while you play, you’ll be able to focus on your game instead of worrying about your own nervousness. Once you learn how to relax and control your nerves, then you can have a great time playing against other gamers and winning some cash as well. This can also make you a faithful player who only plays for pleasure and doesn’t attempt to win cash from the table.

© Doç.Dr.Osman Civil. Tüm Hakları Saklıdır.