Doç.Dr.Osman Civil

17 Ocak 2021 – Haftalık Bülten

Bu hafta bültenimde size hafta içi Akut Kolesistit tanısıyla ameliyat ettiğim, ameliyat anında acaba dediğim, ameliyattan sonra rutin uygulamamın dışında 1 gün fazla hastanede yatırmak zorunda kaldığım hastamdan bahsedeceğim.
Hastam 68 yaşında erkekti. Yaklaşık 12 saat önce başlayan ani karın ağrısı (karnının orta ve sağ üst kesiminde daha şiddetli) şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşunda muayenesi yapıldıktan sonra tetkikleri yapılmış ve karın Ultrasonu çekilmiş ve Akut Kolesistit tanısı konularak operasyon önerilmişti.
Hasta polikliniğime başvurdu. Muayenesi yapıldı ve tetkikleri incelendi. Akut Kolesistit tanısıyla operasyon önerildi. Hastanın bilindik Hiperteansiyon ve Diabetus Mellitus hastalıkları vardı. Gerekli konsültasyonlar ve hazırlıklar yapıldıktan sonra hasta ameliyata alındı. Genel anestezi altında operasyona başlandı. Operasyon esnasında hastanın ‘Mirizzi Sendromu’ olduğu görüldü. Yaklaşık 50 dakika süren bir operasyonla hastaya Laparaskopik Kolesistektomi uygulandı.
Operasyon esnasında safra kesesindeki yaklaşık 2 cm olan taşın, safra kesenin en derin yerine yerleşerek safra kanalına bası yaptığı görüldü. Ayrıca safra kesesi alt ucu ve safra kesesi kanalının, ana safra kanalının normal olmayan şekilde arkasında olduğu görüldü. Bu durum ameliyat esnasında riskleri artıran bir durum olsa da tecrübemizle herhangi bir yaralanmaya sebep olmadan operasyonu sorunsuz tamamlayabildik.
Ameliyattan sonraki gün yaptığımız tetkiklerde, operasyondan önce ilk başvurduğu merkezde yapılan tetkiklerde normal değerlerde olan bilurubin (total ve direk) yüksek bulundu. Bu yüzden hasta bir gün daha fazla yatırılarak, sonraki gün yapılan tetkiklerde bilurubin değerlerinin düştüğü görülünce sorunsuz olarak taburcu edildi.
Mirizzi sendromu, safra kesesinin en derin yerine (Hartman poşu) yerleşen büyükçe bir taşın ana safra kanalına bası yapması sonucu ana safra kanalında kısmi ya da tama yakın tıkanıklık oluşturmasıdır. Bu hastalarda tıkanmaya bağlı sarılık gelişir. Aynı zamanda ateş ve sağ üst karın ağrısı da eşlik edebilir. Bu bölgede iltahaplanma meydana gelir.
Mirizzi Sendromu, cerrahi kitaplarda 5 tipe ayrılsa da tip 1’ de diğer tiplerden farklı olarak safra kesesinden ana safra kanalına ayrı bir yol (fistül) yoktur. Sadece bası vardır. Diğer 4 tipte safra kesesinden ana safra kanalına ayrı bir yol vardır.
Mirizzi Sendromunun tedavisinde, patolojiyi ameliyat esnasında doğru anlayabilmek çok önemlidir. Tip 1’de Kolesistektomi yeterli olurken, diğer tiplerde tek başına kolesistektomi operasyon sonrası oluşacak safra fistülü ile yüzleşmemize sebep olur. Bu yüzden farklı tedaviler gerekir.

Mirizzi sendromu safra kesesi taşının oldukça nadir bir komplikasyonu olsa da, bizim karşımıza çıktığı gibi, bazen cerrahların operasyon anında ancak tanı koyabilerek karşılaştıkları riskli bir durumdur. Bu durumu doğru teşhis edip doğru tedavi etmek oluşabilecek ciddi komplikasyonları önler.

© Doç.Dr.Osman Civil. Tüm Hakları Saklıdır.