KOLOREKTAL KANSERLER

Kalın bağırsaklar sindirim sistemimizin en son organı olup yaklaşık 150 cm uzunluğundadır. Büyük bir kısmını oluşturan başlangıç kısmına ‘kolon’ ismi verilirken, son 15 cm’lik kısmına ‘rektum’ ismi verilir. Kolon ve rektum kanserleri genel olarak kolorektal kanser olarak isimlendirilir.
Kolorektal kanserlerin büyük bir çoğunluğu kalın bağırsağın iç yüzüne yerleşmiş ‘polip’ adı verilen iyi huylu tümörlerden oluşur. Geri kalan bir kısmı ailesel olarak geçerken diğer bir kısmı herediter yani kalıtımsal olarak oluşabilir. Genellikle ileri yaşlarda (≥60 yaş) ortaya çıkar. Ancak ailesel ve herediter olarak oluşan tümörler 40 yaşının altındaki bireyleri de etkileyebilir. Erkeklere kadınlara oranla biraz daha fazla görülür. En sık görülen üçüncü kanser türüdür. Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon insan kolorektal kanser tanısı almaktadır. Hastalık, en çok yaşam kaybına sebep olan kanser türlerinden biri olması nedeniyle çok önemlidir.
Hastalık erken dönemde bulgu ve belirti vermeden sinsi olarak ilerleyebilir. Tam olarak tedavi edilebilmesi için erken dönemde yani sadece bağırsak duvarında sınırlı iken tanı konularak tedavisinin yapılması çok önemlidir. Bu yüzden 50 yaşına gelmiş bireylerin Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanmış tarama programlarına uyması gerekmektedir. Yıllık 1 kez gaitada kırmızı kan tetkiki, Rektosigmoidoskopi veya Kolonoskopi tetkikleri erken tanı için çok önemlidir. Aile bireylerinde kolorektal kanser tanısı olan bireylerin daha erken dönemlerde taramalarının yapılması gerekebilir.
Kolorektal kanserler yerleşim yerine göre bulgu verebilirler. Karın ağrısı, barsak alışkanlık değişiklikleri, gaita kıvamında cıvıklaşma, gaita çapında incelme, kabızlık, halsizlik ve kansızlık gibi bulguların varlığında çok geçmeden gerekli tetkiklerin yapılması önemlidir.
Kolorektal kanserlerde tedavide birincil öncelik cerrahidir ve işinde uzmanlaşmış cerrahlar tarafından uygulanan cerrahinin sonuçları daha iyi olmaktadır. Kolon ve rektum kanserlerinde tedavide bazı farklılıklar olabilir. Kolon kanseri tanısı alıp klinik evrelemesi yapılan hastalarda Evre 1ve 2 tümörlerde genellikle tek başına cerrahi yeterli iken, Evre 3 tümörlerde cerrahi ve kemoterapi kombinasyonu, Evre 4 tümörlerde ise sadece kemoterapi bazı durumlarda cerrahi tedavi uygulanır. Rektum kanserlerinde Evre 1 tümörlerde cerrahi tedavi yeterli iken Evre 2 ve 3 tümörlerde önce radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu arkasından cerrahi tedavi ve cerrahi tedavi sonrası kemoterapi uygulanır. Evre 4 tümörlerde kemoterapi uygulanır.
Kolorektal kanserlerde cerrahi tedavide cerrah çok önemlidir. Yeterli miktarda dokunun bağırsağı vücuda tesbit eden ve mezo adı verilen doku ile beraber tam olarak çıkarılması çok önemlidir. Yeterli sayıda lenf nodu çıkarılması tedavi vaya takibi şekillendirir.

© Doç.Dr.Osman Civil. Tüm Hakları Saklıdır.