İNSİZYONEL HERNİ
Kesi yeri fıtıkları ameliyat kesilerinin olduğu yerde oluşan fıtıklara verilen isimdir. Tıbbi litaratürde insizyonel herni olarak kullanılır. Cerrahi teknik yetersizliğine, yara enfeksiyonuna ya da hastaya ait yara iyileşmesine bozacak etkenlere (obezite, şeker hastalığı, kortizon kullanımı, kronik akciğer hastalığı) bağlı olarak gelişebilir. Her 100 karın ameliyatının 10-15’inden sonra geliştiği bilinmektedir. Her tip kesiden sonra ortaya çıkabilirler. Son dönemlerde laparaskopik ameliyatların artmasına bağlı trokar yerinde de herniler nadir de olsa görülmektedir.
Kesi yerinde bombeleşme, ağrı, yanma gibi şikayetlere sebep olabilir. Eğer fıtıkta boğulma olursa bulantı, safralı kusma, kabızlık, karında şişkinlik gibi semptomlara sebep olabilir.
Kesi yeri fıtığında tedavi ameliyattır. Ameliyatta ya primer olarak kapatma ya da sentetik yamalarla kapatma teknikleri kullanılabilir. En mükemmel ameliyatlardan sonra bile %20’ler civarında nüks etmeler görülebilir. Son yıllarda kesi yeri fıtığı tamirinde laparaskopik ameliyatlarda artmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar laparaskopik yöntemde nüks oranlarının açık yönteme göre daha az olduğunu göstermektedir.

© Doç.Dr.Osman Civil. Tüm Hakları Saklıdır.