KASIK FITIKLARI

Fıtık, karın duvarında anatomik olarak zayıflık olan alanlardan dışarıya doğru bombeleşme olarak tanımlanabilir. Genellikle bombeleşen alana karın içi organlardan biri girebilir. En sık fıtık içinde olan yapılar bağırsaklardır.
Kasık fıtığı, göbek fıtığı, kesi yeri fıtığı ve epigastrik fıtıklar sık görülen fıtıklardan olup en sık kasık fıtıkları görülür.
Fıtıklar doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. Özellikle şişmanlık, sürekli öksürük, ağır kaldırma, kabızlık, prostat problemleri, hamilelik ve karın içi asit toplanması gibi karın içi basıncı artıran sebepler fıtık oluşumuna zemin hazırlarlar. Yine ailesinde fıtık olan bireylerde fıtık görülme ihtimali fazladır.
Kasık fıtıkları, kasık bölgesinde ağrı ve şişlik ile karakterizedir ve tıbbi litaretürde ‘inguinal herni’ olarak adlandırılır. Özellikle ayağa kalkınca şişlik oluşur yatınca şişlik kaybolabilir. Başlangıç döneminde şişlik olmaksızın ağrı ve yanma şikayetleriyle kendini gösterebilir.
Kasık fıtığı doğumdan itibaren her yaşta görülebilir. Tüm fıtıklar arasında en sık görülen (%90) fıtık türüdür. Direk, indirekt ve femoral herni olarak üç tipi mevcuttur. En sık indirekt fıtıklar görülür ve şişlik scrotuma doğru uzanır. Direk fıtıklar orta ve ileri yaşta daha sık görülür. Femoral fıtıklar kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.
Kasık fıtıkları halk arasında masum rahatsızlıklardan biri olarak bilinse de, fıtık içinde karın organlarının herhangi birinin, özellikle bağırsakların sıkışması, acil müdahale gerektiren, hayati tehlike arzedebilen bir durumdur. Tıp dilinde ‘inkarserasyon’ ‘strangülasyon’ gibi isimlerle anılır. Bağırsak sıkışmasına bağlı gecikmeli olan ameliyatlarda bağırsak gangrene olursa, gangrene kısmın kesilerek çıkarılması gerekebilir. Özellikle yaşlı ve yandaş hastalıkları fazla olan bireylerde bu ameliyat hayati risk taşıyabilir.
Kasık fıtıklarının tek tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi fıtık bölgesinde 7-8 cm’lik bir kesi yapılarak fıtıklaşan bölgeyi tamir edip halk dilinde yama olarak bilinen ‘prolen mesh’ ile desteklenerek yapılabildiği gibi laparaskopik yöntem 3 adet 1 cm den küçük kesilerle de yapılabilir. Laparaskopik yöntemin kesilerek yapılan yönteme üstünlüğü ameliyat sonrası daha az ağrı, daha az yara yeri problemi, daha erken iyileşme ve işe daha erken dönüş olarak sayılabilir.

© Doç.Dr.Osman Civil. Tüm Hakları Saklıdır.